W marcu obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, patrona 2022 roku. Dzięki współpracy z Województwem Podkarpackim GBP w Żyrakowie mogła włączyć się w obchody związane z inauguracją roku Łukasiewicza i korzystać z licencji na znaki promocyjnych ,,Ignacy Łukasiewicz- polskie geniusz”. 

GBP w Żyrakowie zorganizowała Gminny Konkurs Plastyczny ,,Ignacy Łukasiewicz- polski wynalazca”, który miał na celu popularyzację działalności naukowej i społecznej twórcy przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza oraz ukazanie wkładu naszego rodaka w rozwój polskiej, europejskiej i światowej nauki i techniki. Zachęcenie dzieci do poznawania historii regionu i promowanie twórców z nim związanych. Skierowany był do uczniów klas 4-8, przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, dotyczącej osoby Ignacego Łukasiewicza. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu połączone było z możliwością obejrzenia wystawy lamp naftowych, przyniesionych do biblioteki przez czytelników. Galeria nagrodzonych prac znajduje się w holu biblioteki. Dodatkowym elementem była dekoracja, stworzona z kalendarza o Ignacym Łukasiewiczu, wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, którą mogli obejrzeć uczestnicy konkursu, uczniowie SP w Żyrakowie oraz czytelnicy. GBP w ramach obchodów roku poświęconego Ignacemu Łukasiewiczowi planuje we wrześniu spotkanie autorskie z Romkiem Pawlakiem, autorem książki ,,Być jak Ignacy”.