Drukuj
Kategoria: Korzystaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy naszych czytelników, współpracowników i kontrahentów, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie, 39-204 Żyraków, Żyraków 77. Z administratorem danych skontaktować można się listownie pod Adresem: 39-204 Żyraków, Żyraków 77 lub elektronicznie za pośrednictwem poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Gminie Żyraków jest pracownik wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych: Telefon kontaktowy: 146807116 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z Inspektorem Ochrony Danych kontaktować się można również listownie na Adres: 39-204 Żyraków, Żyraków 137.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b gdy dane niezbędne są do realizacji umowy oraz 6 ust. 1 lit. c gdy dane są niezbędne do realizacji celów nałożonych na administratora na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

Podmioty, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, jak również wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów archiwalnych, podatkowych i o rachunkowości.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości obsługi. 

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.