25 listopada swoje święto obchodzi pluszowy miś, przyjaciel i nieodłączny towarzysz wszystkich dzieci. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, w setną rocznicę powstania misia- pluszowej zabawki, nazwanej Teddy Bear. Z tej okazji w GBP w Żyrakowie i filiach bibliotecznych odbyły się spotkania przedszkolaków z tym wyjątkowym bajkowym bohaterem. Nie zabrakło wspólnych tańców, śpiewania piosenek, konkursów, jak i misiowych przytulańców. Na zakończenie wspólnej zabawy zrobiono pamiątkowe zdjęcia, a każde dziecko otrzymało balonikowego misia. Po raz kolejny okazało się, że miś jest najlepszym przyjacielem dziecka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie zakończyła realizację projektu „Biblioteka w grze!” dofinansowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Darowizna została przeznaczona na organizację bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci (od 6 do 12 lat), które odbywały się w sierpniu dwa razy w tygodniu, we wrześniu dwa razy w miesiącu oraz na zakup gier planszowych, w które będzie można zagrać w bibliotece. 22 uczestników zajęć, w tym dzieci z DKK dla dzieci z GBP z Żyrakowa poznało historię gier planszowych oraz różnego rodzaju gry, doskonaliło umiejętności grania, następnie na podstawie zdobytej wiedzy stworzyli projekt i wykonali własną grę planszową. 10 października w ramach obchodów Dnia Gier Planszowych odbyło się spotkanie z Sędzią Szachowym Polskiego Związku Szachów panem Przemysławem Kopaczem, który przeprowadził warsztaty. Zapoznał uczestników z zasadami gry w szachy, które zostały wykorzystane podczas ćwiczeń, a następnie w turnieju szachowym. W drugiej części spotkania dzieci zagrały również w gry planszowe, a na zakończenie uczestnicy projektu zajęć otrzymali drobne upominki zakupione ze środków z projektu. Dzięki grom planszowym zakupionym ze środków z projektu biblioteka poszerzy swoja ofertę i wprowadzi usługę wypożyczeń zbiorów specjalnych, tym samym zaspokoi zróżnicowane potrzeby czytelników i zmieniające się zainteresowania. Gry planszowe zachęcają do wspólnego spędzania czasu, wzmacniają więzi rodzinne i stanowią interesujący zamiennik wirtualnej zabawy. Czytelników, którzy oprócz książek, chcą wypożyczyć do swoich domów również gry, zapraszamy do biblioteki!

GBP w Żyrakowie wraz z filiami po raz kolejny włączyły się w ogólnopolską kampanię ,,Mała książka- wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców wraz z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które weźmie udział w projekcie otrzyma wyprawkę czytelniczą, a w niej wyjątkowa książka ,,Krasnal w Krzywej Czapce”, której autorem jest znany najmłodszym czytelnikom Wojciech Widłak oraz broszura ,,Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece". Mali czytelnicy otrzymają tak jak w poprzednich edycjach Kartę Małego Czytelnika, na której będą zbierali naklejki, a po ich uzbieraniu każdy uczestnik projektu otrzyma imienny dyplom. Zachęcamy wszystkie rodziców wraz z dziećmi, aby odwiedzili bibliotekę, a tym samym skorzystali z zaproszenia do niezwykłego świata książek.

28 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie odbył się Gminny Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany został dla upamiętnienia 200.setnej  rocznicy śmierci, 275 rocznicy urodzin Józefa Wybickiego i 225 rocznicy powstania ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. Organizatorami konkursu byli Wójt Gminy Żyraków, Zespół Szkół w Żyrakowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie. Patronat honorowy nad konkursem objął IPN Oddział w Rzeszowie. 

Celami konkursu było: przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności, rozwijanie świadomości patriotycznej, upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego. W konkursie wzięły udział drużyny z czterech szkół, miał on charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Uczestnicy pisali test, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Komisja w składzie: Dorota Lipa- historyk- przewodnicząca komisji, Joanna Dziadowiec polonistka, Anna Glinka- dyrektor GBP w Żyrakowie po obradach wyłoniła zwycięzców:

GBP w Żyrakowie i filie biblioteczne po raz kolejny włączyły się w kampanię ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” i rozpoczęły akcje głośnego czytania przedszkolakom. Cotygodniowe wizyty przedszkolaków w bibliotekach połączone z wypożyczeniem książek pozwalają na wprowadzenie najmłodszych w świat literatury i uświadamiają jak ważny dla rozwoju dziecka jest kontakt z książką. Po czytaniu, a nawet w trakcie dzieci włączają się w dyskusję na temat przeczytanej książki i uczestniczą w zabawach ruchowych i grach z wykorzystaniem akcesoriów do animacji ruchowych np. gumy sensorycznej, piłek, skakanki zakupionych w ramach projektu Wakacyjna AktywAKCJA z Fundacji PFR.

GBP w Żyrakowie z filami po raz kolejny włącza się w akcję VIII Noc Bibliotek. Tegoroczne hasło towarzyszące nocy ,,To się musi powieść” ma ukazać moc literatury i siłę społeczności. W GBP w Żyrakowie Noc Bibliotek odbyła się 3 października, również filie biblioteczne w Nagoszynie i Górze Motycznej włączyły się w ogólnopolską akcję promującą biblioteki, jako miejsca gdzie wiedza, łączy się z wyobraźnią, kreatywnym działaniem i pozytywną energią. Dla uczestniczących w Nocy dzieci przygotowano wiele atrakcji i zabaw. Tegoroczną Noc rozpoczęliśmy od seansu filmowego, uczestnicy oglądali ,,Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica” film, oparty na serii książek dla dzieci o przygodach przyjaciół rozwiązujących detektywistyczne zagadki. Nie zabrakło poczęstunku- pizzy, po której przyszedł czas na gry ruchowe, słowne, a także wspólne granie w planszówki. Noc Bibliotek w GBP w Żyrakowie połączyliśmy ze spotkaniem DKK dla dzieci, tym razem rozmawialiśmy o książce ,,Tkaczka chmur”, która w sposób metaforyczny oswaja dzieci z trudną tematyką śmierci. Piękne ilustracje pobudziły wyobraźnię klubowiczów, których zadaniem było zobrazowanie emocji pojawiąjących się w trakcie czytania lektury. W tegorocznej Nocy oprócz klubowiczów z DKK uczestniczyły dzieci biorące udział w projekcie Fundacji LOTTO ,,Biblioteka w grze!”. Noc Bibliotek zakończyliśmy wspólnym graniem w gry planszowe, tak aby czas spędzony w bibliotece nie tylko rozwijał twórcze pasje, ale też dostarczył młodym czytelnikom dobrej rozrywki.

28 września 2022 roku w GBP w Żyrakowie i BP w Górze Motycznej- SP w Górze Motycznej odbyło się spotkanie autorskie z panem Romkiem Pawlakiem, autorem książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, specjalizującym się w nurcie fantastycznym, laureatem wielu prestiżowych nagród. W spotkaniu uczestniczyli: emerytowana dyrektor p. Grażyna Pastuła, uczniowie z klas II,III,IV z ZS w Żyrakowie, klasa V z SP z Woli Wielkiej, klasa IV i V z SP z Korzeniowa wraz z opiekunami oraz dzieci z DKK dla dzieci z GBP w Żyrakowie. Spotkanie odbyło się w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki. Spotkanie poświęcone było książce ,,Być jak Ignacy”, opowiadającej o osobie Ignacego Łukasiewicza, patronie 2022 roku. Autor opowiedział o polskim wynalazcy, aptekarzu, o jego interesującym życiu, związanym z pracą na rzecz rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gospodarki oraz zaangażowaniu w walkę o niepodległość. Pan Romek zaznaczył, że Łukasiewicz jest dla niego autorytetem nie tylko, dlatego, że był to wielki geniusz, który ,,wydłużył ludziom dzień’’, ale przede wszystkim dobry człowiek. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę prac z konkursu plastycznego ,,Ignacy Łukasiewicz- polski wynalazca”, który odbył się w GBP w ramach obchodów Roku Łukasiewicz. Na zakończenie klubowicze otrzymali książki ,,Być jak Ignacy”, w których autor złożył pamiątkowy wpis.

Gminny Międzyszkolny Konkurs Historyczny

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"Z ziemi włoskiej do Polski- Józef Wybicki"

 1. Organizator:

  • Wójt Gminy Żyraków
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie
  • Zespół Szkół w Żyrakowie

2. Patronat:

  • IPN Oddział w Rzeszowie
  • (wysłano pismo z prośbą o objęcie patronatu nad konkursem)

3. Cele konkursu

  • Przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności.
  • Rozwijanie świadomości patriotycznej.
  • Upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego. 
  • Upamiętnienie 200. setnej rocznicy śmierci, 275 rocznicy urodzin Józefa Wybickiego i 225 rocznicy powstania ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

4. Temat konkursu

  • "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” J. Wybickiego oraz życie i działalność autora hymnu polskiego.

5. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu Gminy Żyraków.

Miło jest nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie otrzymała od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej dofinasowanie na realizację projektu „Biblioteka w grze!”. Darowizna zostanie przeznaczona na organizację zajęć edukacyjnych oraz na zakup gier planszowych, w które będzie można zagrać w bibliotece. Uczestnicy zajęć będą poznawać różnego rodzaju gry planszowe oraz doskonalić umiejętność grania, następnie na podstawie zdobytej wiedzy stworzą projekt i wykonają własną grę planszową. Końcowym etapem projektu będzie zorganizowanie Turnieju Gier oraz spotkanie z sędzią, instruktorem Polskiego Związku Szachów. Zakupione w projekcie gry będą następnie wypożyczane czytelnikom. Wszystkich uczestnicy zajęć otrzymają drobne upominki. Zachęcamy wszystkich miłośników planszówek do udziału w zajęciach w ramach projektu.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz ze współorganizatorami: Wójtem Gminy Żyraków i Zespołem Szkół w Żyrakowie po raz 11 włączyła się w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania, której celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia kulturowej i narodowej tożsamości. 3 września, w trwającym Roku Romantyzmu Polskiego zaprosiliśmy do wspólnego czytania Ballad i romansów Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Na sali teatralnej ZS w Żyrakowie Ballady i romanse wybrzmiały poprzez połączenie słowa czytanego i śpiewanego. Członkowie Parafialnego Zespołu Muzycznego The Sumus działającego przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie oraz Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży w GBP wraz z przedstawicielami władz samorządowych w osobie: Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki, Zastępcy Wójta Grzegorza Reguły, Radnej Powiatowej Bożeny Osochy, Radnej Elżbiety Drąg, Radnego Adama Strojka, Sołtysa wsi Żyraków Łukasza Poprocha, polonistki ZS w Żyrakowie Joanny Dziadowiec, wcielili się w rolę głównych bohaterów ballad, dzięki którym wolnościowe idee romantyzmu ponownie stały się aktualne i odkryły przed nami wybitną wartość literacką, cenny wymiar moralny i bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej. W spotkaniu uczestniczyli Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków Maria Bodzioch, Sekretarz Gminy Żyraków Marta Erazmus, Skarbnik Gminy Żyraków Celina Byś, dyrektorzy i nauczyciele z terenu gminy, ksiądz Jakub Kulpa, emerytowana dyrektor GBP w Żyrakowie Grażyna Pastuła. Wysłuchaliśmy: Odę do młodości, Romantyczność, Do M., Świtezianka, Niepewność, czytający goście zachwycili swoją grą aktorską, a występ dopełnili grą na instrumentach Jakub Pyzik i Gabriel Rusin. Wspólna lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo ukazała fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaciła jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią. Zostały wręczone również nagrody z IX Gminnego Konkursu Czytelniczego „Czytające Rodziny 2021” i IV Gminnego Konkursu ,,Czytelnik Roku 2021”. Laureaci otrzymali nagrody m.in. zbiór poezji ,,Ballady i romanse’’ z okolicznościową pieczęcią. Dodatkowym akcentem były okolicznościowe kartki i kotyliony przygotowane przez pracowników GBP na tę okazję.

Już za nami długo oczekiwany piknik integracyjny, będący zakończeniem zajęć wakacyjnych ,,Aktywne wakacje w bibliotece’’ odbywających się w GBP w Żyrakowie i filiach oraz Wakacji z kulturą, czyli warsztatów organizowanych w świetlicach CKiP w Żyrakowie. Zajęcia odbywające się przez cały sierpień w bibliotekach łączyły elementy edukacyjno-sportowe, a możliwe były dzięki programowi grantowemu Wakacyjna AktywAKCJA z Fundacji PFR. Pomimo zmieniającej się aury pogodowej na piknik przybyło wiele dzieci, a nawet całe rodziny, w tym dzieci z Ukrainy z rodzicami oraz młodzież z DKK dla młodzieży z GBP w Żyrakowie, na które czekało wiele atrakcji. Wspólna zabawa rozpoczęła się literackim akcentem od przeczytania przez gości Lokomotywy J. Tuwima, w wersji polsko- ukraińskiej. Dla dzieci przygotowano strefy tematyczne, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dmuchaniec, gry wielkoformatowe, kącik malucha oraz stoiska, w których najmłodsi mogli ozdobić włosy, zrobić tatuaż, wymalować buzię, czy dostać balona cieszyły się dużą popularnością. Wspólne gry i zabawy urozmaicały panie animatorki, które przygotowały dla dzieci bogaty program. Nie zabrakło słodkich przekąsek, waty cukrowej, lodów, cukierków, ufundowanych przez lokalnych sponsorów, a także owocowych napojów. Na zakończenie dzieci biorące udział w projekcie otrzymały nagrodę, a pozostałe, które przybyły na piknik drobny upominek. Czas spędzony na pikniku był świetną okazją do wspólnej integracji wszystkich dzieci bez względu na pochodzenie czy narodowość, podczas zabawy każde dziecko znajdzie bowiem wspólny język.

Zobacz także: https://debica.tv/aktywne-wakacje-w-zyrakowie-zakonczyli-piknikiem

Dobiegają końca Aktywne wakacje w bibliotece, czyli zajęcia sportowo-edukacyjne dla dzieci z terenu gminy Żyraków, w tym dzieci z Ukrainy, odbywające się w GBP w Żyrakowie i filiach bibliotecznych w ramach programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA z Fundacji PFR. Zajęcia podzielone były tematycznie, dzieci poznały historię powstania gier planszowych, tworzyły własne gry planszowe, a nawet miały okazję zagrać w grę wielkoformatową. Wysłuchały legend polsko-ukraińskich i poznały ciekawostki związane z historią Polski i Ukrainy. Nie zabrakło zajęć sportowych, gier i zabaw ruchowych, wyjść na obiekty sportowe, gdzie dzieci miały okazję ćwiczyć wykorzystując gumę i skakankę sensoryczną, piłkę dużego formatu, zagrać w gry zespołowe i zabawy z chustą animacyjną. Zajęcia plastyczne połączone były z pracami manualnymi, dzieci wykonywały prace techniczne, tworzyły imienne bransoletki z koralików i budowle z klocków. Dzięki wspólnym zabawom wakacyjny czas szybko mijał, podsumowaniem zajęć będzie piknik integracyjny, którego już teraz nie możemy się doczekać…

Miło nam poinformować, że GBP w Żyrakowie uzyskała środki finansowe Ministra w wysokości 21 538,00 zł. na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Głównej oraz filii. 

„Dofinansowano ze środków  finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

 

GBP w Żyrakowie otrzymała książki w języku ukraińskim dla dzieci w ramach udziału w akcji ,,Podaruj książkę ukraińskim dzieciom" od Fundacji Metropolia Dzieci. Wśród otrzymanych książek znajdują się pozycje dla najmłodszych i tych nieco starszych dzieci oraz dla młodzieży. Stanowią one ciekawą propozycję spędzenia wolnego, wakacyjnego czasu. Zapraszamy wszystkich przebywających na terenie naszej gminy uchodźców do skorzystania z tej i innych ofert m.in. zajęć wakacyjnych dla dzieci łączących elementy edukacyjne ze sportowymi, udział w akcjach czytelniczych i pikniku integracyjnym.   

#podarujksiazkeukrainskimdzieciom, #ukrainskieksiazkidladzieci, #fundacjametropoliadzieci,

Podkategorie