JAK KORZYSTAĆ Z SERWISU LEGIMI WWW.LEGIMI.PL

OTRZYMANIE KODU DOSTĘPU DO SERWISU LEGIMI:

 1. Należy być zarejestrowanym czytelnikiem Biblioteki i posiadać ważną kartę czytelnika. Jeżeli nie jesteś czytelnikiem, zapisz się do biblioteki.
 2. Osobiście odebrać bezpłatny kod dostępu do Legimi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie. Kody wydawane są w pierwszego dnia roboczego miesiąca.
 3. Kod należy aktywować w wyznaczonym terminie (informacja u bibliotekarzy) – inaczej kod wygasa. 
 4. Aktywowany kod ważny jest do końca każdego miesiąca.
 5. Czytelnik może pobrać tylko jeden kod i nie może przekazywać kodu dostępu otrzymanego w Bibliotece innym osobom.
 6. Liczba kodów dostępnych w bibliotece jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń czytelników w Bibliotece.

 KORZYSTANIE Z SERWISU LEGIMI:

Na stronie www.legimi.pl/podkarpackie należy:

 1. Wpisać kod aktywacyjny otrzymany w bibliotece.
 2. Dokonać jednorazowej rejestracji w serwisie (założyć własne konto w Legimi, podając swój adres e-mailowy, oraz wymyślone przez siebie: nazwę użytkownika i hasło) – dotyczy przypadku, gdy czytelnik nie rejestrował się jeszcze w serwisie Legimi.

Po prawidłowej rejestracji czytelnik otrzymuje nieograniczony dostęp do biblioteki liczącej ok. 60.000 e-booków i audiobooków .

WYPOŻYCZANIE ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI Z MOBILNEJ BIBLIOTEKI:

 1. Elektroniczne „wypożyczanie” książek i audiobooków z serwisu Legimi odbywa się po zalogowaniu na stronie www.legimi.pl i wybraniu zakładki „Ebooki i audiobooki”.
 2. Czytelnik wypożycza książki i audiobooki klikając ich okładki i wybierając opcję „dodaj na półkę”.
 3. W okresie ważności kodu, czytelnik może wielokrotnie wchodzić na konto www.legimi.pl i po zalogowaniu dodawać kolejne książki do czytania na własną wirtualną półkę.

  CZYTANIE ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI POBRANEJ Z MOBILNEJ BIBLIOTEKI:

 1. Czytelnik może czytać książki na maksymalnie dwóch dowolnych urządzeniach (czytniku, tablecie, smartfonie lub komputerze).
 2. Na urządzeniach tych powinna być zainstalowana bezpłatna aplikacja „Legimi”, dostępna do pobrania na stronie www.legimi.pl/pobierz-legimi/
 3. Zainstalowana na urządzeniu aplikacja zapamiętuje, w którym miejscu książki użytkownik przerwał czytanie.
 4. Aplikacja „Legimi” nie działa na starszych wersjach systemu Windows (wersja Windows 7 i niższe).

 DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Nie można czytać e-booków z pakietu „Legimi dla bibliotek” na czytnikach Kindle.
 2. Wybranie i czytanie konkretnego tytułu e-booka lub audiobooka przez czytelnika nie powoduje blokady możliwości wypożyczenia tego tytułu przez innych czytelników.

W sprawach problemów technicznych można pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonować na infolinię Legimi +48 22 307 65 40, czynną w dniach roboczych od 10:00 do 16:00.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy naszych czytelników, współpracowników i kontrahentów, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie, 39-204 Żyraków, Żyraków 77. Z administratorem danych skontaktować można się listownie pod Adresem: 39-204 Żyraków, Żyraków 77 lub elektronicznie za pośrednictwem poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Gminie Żyraków jest pracownik wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych: Telefon kontaktowy: 146807116 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z Inspektorem Ochrony Danych kontaktować się można również listownie na Adres: 39-204 Żyraków, Żyraków 137.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 • prowadzenia ewidencji wypożyczonych książek; 
 • udostępnianie zbiorów i usług Biblioteki; 
 • zorganizowanie, przeprowadzenie i promocja wydarzeń w Bibliotece, m.in. konkursów, warsztatów, klubów dyskusyjnych, spotkań autorskich, w tym takich, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line;
 • prowadzenie działalności bibliograficznej, informacyjnej oraz dokumentacyjnej;
 • zawarcie i wykonanie umów z kontrahentami i współpracownikami;
 • umożliwienie kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie itd.
 • prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz kanału na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Google LLC (podmiot zarządzający i administrujący portalem YouTube), za pomocą których informujemy o naszej aktywności, promujemy organizowane przez nas wydarzenia,  komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, transmitujemy wydarzenia związane z czytelnictwem, realizujemy wydarzenia on-line w ramach prowadzonej przez nas działalności, budujemy i utrzymujemy społeczność z nami związaną;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b gdy dane niezbędne są do realizacji umowy oraz 6 ust. 1 lit. c gdy dane są niezbędne do realizacji celów nałożonych na administratora na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

Podmioty, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, jak również wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów archiwalnych, podatkowych i o rachunkowości.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości obsługi. 

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www.bibliotekazyrakow.pl

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu www.bibliotekazyrakow.pl

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • właściwego dopasowania serwisu www.bibliotekazyrakow.pl do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
 • tworzenia statystyk oglądalności serwisu www.bibliotekazyrakow.pl

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu www.bibliotekazyrakow.pl.

 

Od 26 maja do 2 czerwca 2021 roku obchodzimy Jubileuszowy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem ,,Lubimy czytać polskich autorów”. Warto czynnie włączyć się w obchody święta również poprzez sięgnięcie po naszą rodzimą literaturę dla dzieci. Polecamy książki dla dzieci i młodzieży, które znalazły się w Złotej Dwudziestce plebiscytu, zorganizowanego na 20- lecie kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’. Spośród 60 tytułów nominowanych przez Kapitułę Złotej Listy, czytelnicy wybrali 20 najlepszych książek dla dzieci i młodzieży polskich autorów, wydanych od 2001 roku.   

Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Konstytucji 3 Maja dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia. Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim i była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesna konstytucją. Przekształciła Rzeczpospolitą w monarchię konstytucyjną oraz wprowadziła trójpodział władzy. Znosiła m.in. liberum veto, konfederację oraz wolną elekcję, przede wszystkim jednak dawała możliwość dalszych przekształceń państwowych, co miało wpłynąć na siłę i suwerenność państwa. Ostatecznie Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była jednak dla Polaków wielkim osiągnieciem i powodem do dumy, wyrazem chęci rozwoju politycznego i gospodarczego państwa. Rękopis Konstytucji 3 Maja był przechowywany w Wilanowie w Archiwum Publicznym Potockich, następnie został przekazany do podkrakowskich Krzeszowic, a od 1945 znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

22 kwietnia obchodzimy światowy Dzień Ziemi. Tegorocznym tematem przewodnim jest hasło ,,Przywróć naszą Ziemię”. Jest to jedno z największych świąt ekologicznych, obchodzone od 1970 roku. Celem jest promowanie postaw proekologicznych i budowanie świadomości o wpływie klimatu na nasze zdrowie i życie. Dzięki poszanowaniu natury i jej praw, a także zmieniając złe przyzwyczajenia możemy zatrzymać postępujące zmiany klimatyczne, a tym samym, wpłynąć na jakość naszego życia oraz przyszłych pokoleń. Zachęcamy do przyjścia do biblioteki gdzie czeka wiele książek, które przybliżą zarówno młodzieży, jak i dzieciom temat ekologii. 

 

Podkategorie